ASIAN SET MENU 500.000VND

ASIAN SET MENU

(Setmenu dưới đây đã bao gồm VAT, áp dụng đoàn từ 5 khách…)

(Set menu following the including VAT, applicable Group from 5 guest return up)

SET MENU 11: 500.000 VND/KHÁCH

Gỏi Dê ngự thuyền

Súp vây cá Mập

Tôm Sú nướng

Salad dầu dấm

Phi lê bò cuộn sốt Tournedos- Bánh mì

Cơm chiên rùa vàng

Kem phô ma lạnh

Goat salad on boat dressing

Shark fin soup

Grilled Prawns

Oil & Vinegar Salad Dressing

Pan- fried Beef tenderloins- Bread

Stir fried rice Royal/Tortoise  style.

Cold cheese cake

 SET MENU 12: 500.000 VND/KHÁCH

Gỏi cua gà xé ngự thuyền

Súp vây cá Mập

Tôm Sú hấp vị tỏi

Rau tiến cua xào cua bể

Ba ba nấu chuối đậu – Bánh mì

Kem phô ma lạnh

Chicken & Crab salad on boat dressing

Shark fin soup

Steamed Prawns W/garlic

Sautéed dried Gong Choy W/ crab

Stewed Tortoise W/ banana-Bread

Cold cheese cake

Tất cả bình luận