ASIAN SET MENU 300.000VND

ASIAN SET MENU

(Setmenu dưới đây đã bao gồm VAT, áp dụng đoàn từ 5 khách…)

(Set menu following the including VAT, applicable Group from 5 guest return up)

SET MENU 5: 300.000 VND/KHÁCH

Nem rán

Vả trộn

Tôm viên

Súp bí đỏ – Bánh mỳ crouton

Mực nướng satế

Salad dầu giấm

Gà quay Cung Đình – Bánh bao

Cơm sen Tịnh Tâm

Kem phô ma lạnh

Stir-fried Spring rolls

Fig salad

Shrimp paste

Pumpkin soup – Crouton

Sautéed Squid W/ special sauce

Oil & Vinegar  Salad Dressing

Roasted Chicken Royal style – Dumpling

Stir-fried rice Tinh Tam style

Cold cheese cake

 SET MENU 6: 300.000 VND/KHÁCH

Vả trộn

Tôm đất rang

Mực nướng ngự thuyền rồng

Súp sò điệp nấu cua

Tôm Sú đốt lò với phô ma

Bò lúc lắc – Khoai tây chiên

Lẫu gà lá giang

Kem phô ma lạnh

Fig salad

Stir dried Shrimp

Grilled squid in Dragon boat

Scallops soup W/ crab meat

Baked Oven Prawns W/ cheese

Grilled beef cubes – French Fries

Chicken hot pot W/”Giang” leaves

Cold cheese cake

Tất cả bình luận