LIVE DJ MUSIC

SKY PUB

Thời gian: Vào lúc 21h ngày 24 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Tầng 3 Nhà Hàng Nổi Sông Hương, công viên 3/2 Lê Lợi, TP.Huế

Link Full :DJ Nóng bỏng
Song Huong Floating Restaurant
 Add: 3/2 Park - Le Loi Street - Hue City - VietNam
 Tell: 0234.3831.197 - 0934.898.922
 Email: info@nhahangnoisonghuong.com
 Website: nhahangnoisonghuong.com
 Facebook: Song Huong Floating Restaurant
Tất cả bình luận