CƠM CUNG ĐÌNH HUẾ

BẢNG GIÁ VÀ DỊCH VỤ CƠM CUNG ĐÌNH HUẾ

THE ROYAL DINNER PRICE

Tiệc Cơm Cung Đình phục vụ tại Nhà hàng Nổi Sông Hương và trên Thuyền Rồng 

The Royal Dinner incl. traditional music show serving in Song Huong Floating  Restaurant and on Dragon Boat on the Perfume.

                                                                                                                                                     Unit: VNĐ

Nhóm khách

Number of guest(s)

Tiệc menu Cung Đình nghe ca Huế phục vụ tại nhà hàng nổi Sông Hương

Meal with Royal Menu & Hue traditional folk song serving in Song Huong Floating  Restaurant

Tiệc menu Cung Đình nghe ca Huế phục vụ trên thuyền Rồng

Meal with Royal Menu & Hue traditional folk song serving on Dragon Boat on the Perfume     

Tiệc đầy đủ nghi thức phục vụ tại nhà hàng nổi Sông Hương

Meal with full ceremony serving in Song Huong Floating  Restaurant

Tiệc đầy đủ nghi thức phục vụ trên thuyền Rồng

Meal with full ceremony serving on Dragon Boat on the Perfume

Group from 03 to 05 persons 780.000/person/meal 950.000/person/meal 990.000/person/meal 1.100.000/person/meal
Group from 06 to 10 persons 520.000/person/meal 620.000/person/meal 650.000/person/meal 750.000/person/meal
Group from 11 to 15 persons 390.000/person/meal 470.000/person/meal 510.000/person/meal 550.000/person/meal
Group from 16 to 20 persons 350.000/person/meal 410.000/person/meal 450.000/person/meal 470.000/person/meal
Group from 21 to 30 persons 320.000/person/meal 380.000/person/meal 420.000/person/meal 430.000/person/meal
Group from 31 & above 300.000/person/meal 350.000/person/meal 380.000/person/meal 390.000/person/meal

Ghi chú /Note :

  • Giá đã bao gồm thuế VAT (All the above meal rates are inclusive of 10% V.A.T)
  • Trẻ từ 5-12 tuổi tính 50% (Meals for Children from 05-12 years old are charged at 50% of adult)
Tất cả bình luận