ASIAN SET MENU 800.000 VNĐ

ASIAN SET MENU

(Setmenu dưới đây đã bao gồm VAT, áp dụng đoàn từ 5 khách…)

(Set menu following the including VAT, applicable Group from 5 guest return up)

SET MENU 13: 800.000 VND/KHÁCH

 

Gỏi Bào Ngư ngự thuyền

Súp vây cá mập

Cocktail tôm

Salad dầu dấm

Cá Chình nướng muối ớt

Ba ba nấu chuối đậu – Bánh mì

Kem phoma lạnh

 

Abalone salad on boat dressing

Shark fin soup

Shrimp cocktail

Oil & Vinegar Salad Dressing

Grilled Big Eel

Stewed Tortoise W/banana – Bread

Cold cheese cake

 SET MENU 14: 800.000 VND/KHÁCH

 

Gỏi Cá song vị Sông Hương

Súp vây cá mập

Cua rang me

Salad dầu dấm

Bào ngư xào nấm và thịt nguội

Cá Chình um nấm tươi – Bún

 

Kem phoma lạnh

 

Fish salad doubles meals Song Huong style

Shark fin soup

Fried Crab in Tamarind sauce

Oil & Vinegar Salad Dressing

Sautéed Abalone W/mushroom & ham

Big Eel & fresh mushroom in hot pot-Fresh noodles

Cold cheese cake

Tất cả bình luận