ASIAN SET MENU 350.000 VNĐ

ASIAN SET MENU

(Setmenu dưới đây đã bao gồm VAT, áp dụng đoàn từ 5 khách…)

(Set menu following the including VAT, applicable Group from 5 guest return up)

SET MENU 7: 350.000 VND/KHÁCH

Nem hải sản, tôm viên  cắm bầu rượu

Súp ca bóng hải sản

Mực nướng satế

Salad dầu giấm

Gà  hầm Nho – Bánh mỳ

Cơm chiên Kim Quy

Kem phô ma lạnh

 

Seafood Spring Rolls, Shrimp paste in Royal style

Fish Maw soup Grilled chicken in skewer

Grilled squid Grilled satay

Oil & Vinegar Salad Dressing

Stewed  Chicken W/ grape – Bread

Stir-fried rice Tortoise style

Cold cheese cake

 SET MENU 8: 350.000 VND/KHÁCH

Nem rán, vả trộn, tôm viên

Cá hấp cuộn hành

Tôm Sú hấp

Salad dầu giấm

Vịt nướng chao

Lẫu hải sản

Kem phô ma lạnh

Stir- fried Spring rolls, Fig salad, Shrimp paste * Steamed fish rolls W/ Green onion

Steamed Prawns

Oil & Vinegar Salad Dressing

Grilled Duck W/soya cheese

Seafood hot pot

Cold cheese cake

Tất cả bình luận