ASIAN SET MENU 300.000 VNĐ

ASIAN SET MENU

(Setmenu dưới đây đã bao gồm VAT, áp dụng đoàn từ 5 khách…)

(Set menu following the including VAT, applicable Group from 5 guest return up)

SET MENU 5: 300.000 VND/KHÁCH

Nem rán, vả trộn, tôm viên

Súp bí đỏ – Bánh mỳ crouton

Mực nướng satế

Salad dầu giấm

Gà quay Cung Đình – Bánh bao

Cơm sen Tịnh Tâm

Kem phô ma lạnh

 

Stir-fried Spring rolls, Fig salad, Shrimp paste

Pumpkin soup – Crouton

Sautéed Squid W/ special sauce

Oil & Vinegar  Salad Dressing

Roasted Chicken Royal style – Dumpling

Stir-fried rice Tinh Tam style

Cold cheese cake

 SET MENU 6: 300.000 VND/KHÁCH

Vả trộn, tôm đất rang, mực nướng

ngự thuyền rồng

Súp sò điệp nấu cua

Tôm Sú đốt lò với phô ma

Bò lúc lắc – Khoai tây chiên

Lẫu gà lá giang

Kem phô ma lạnh

 

Fig salad, stir dried Shrimp, grilled squid

in Dragon boat

Scallops soup W/ crab meat

Baked Oven Prawns W/ cheese

Grilled beef cubes – French Fries

Chicken hot pot W/”Giang” leaves

Cold cheese cake

Tất cả bình luận